Het Programma

In ons jaarprogramma kennen wij drie type onderdelen: Groepssessies, Diners Pensants en Inspiratiereizen. De eerste groepssessie is inclusief overnachting. Hier worden deelnemers ook gematcht met een persoonlijke coach voor de rest van het jaar.

Lees verder

Groepssessies

Door de loop van het jaar gaan we in 11 sessies in op negen verschillende onderwerpen die op elkaar doorbouwen, waarop regelmatig wordt gereflecteerd. De onderwerpen zijn divers, gericht op persoonlijk leiderschap, de veranderende wereld om ons heen en de relatie tot de partners. Verdere uitleg over de programmaonderdelen staat op de volgende pagina. Honderd dagen na het programma organiseren we een middag om terug, naar het nu en vooruit te kijken.

Inspiratiediners

De inspiratie diners zijn bedoeld voor zowel deelnemers als buitenstaanders je kunt een introducé meenemen ), waarbij we tijdens een diner bezocht worden door een gastspreker. In de loop van het diner zal die uitweiden over zijn/haar gekozen onderwerp, waarbij er ruimte is voor vragen en discussie. Kosten voor deelname is €75 excl BTW, maar is kosteloos als je je inschrijft voor de MILE +.

Inspiratiereizen

In het programma is een reis naar het buitenland opgenomen, waar we vernieuwende bedrijven bezoeken, verder ingaan op de onderwerpen van de sessies, en natuurlijk geïnspireerd worden door elkaar en de omgeving. Deze learning journey kent een open inschrijving. Deelname is optioneel. De kosten van deze reis zijn reeds opgenomen in het MILE+ programma, en worden indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor MILE apart doorberekend.

Programma
punten

We maken kennis met elkaar en schudden de boel los, om de basis voor onze journey te leggen.

Self-managing leadership is een krachtig framework van Oxford Leadership Academy om mensen en cultuur succesvol te koppelen aan doelen en strategie. Een 10-stappen programma waarin deelnemers hun doel, waarden en visie leren kennen die hun leiderschapsstijl typeren. Deze sessie is inclusief overnachting.

“Niets duurt voort behalve verandering”. Door aan de hand van het trend canvas huidige trends en hypes in de samenleving te benoemen en onderzoeken, krijgen deelnemers inzichten over hoe ze hier op kunnen inspelen en deze kunnen toepassen.

Een dag waarop je kleur bekent. We gebruiken twee modellen, een van onze initiatiefnemers, Rachelle van der Linden en het Insights model. Door dieper in te gaan op de vraag hoe je als bedrijf en als mens de wereld tegemoet treedt, leren deelnemers hoe zij zichzelf en hun dienstverlening het beste vorm kunnen geven in de netwerk- wereld.

Een volgend onderdeel van het IRIS-model - en doorbouwend op ‘Kleur Bekennen' - leren deelnemers in dit onderdeel om door middel van Design Thinking-technieken op nieuwe ideeën te komen.

Soms is ons eigen denken het grootste obstakel om te groeien en verder te komen. Met deze methode, gebaseerd op een methode vanuit Great Place to Grow en Oxford Leadership Academy worden deelnemers begeleid en uitgedaagd om hun eigen ‘limiting beliefs’ te identificeren en ermee om te gaan.

Een van de belangrijkste trends, de opkomst van de netwerk- of 3.0-wereld, wordt hier verder uitgediept. Deelnemers leren hun business model aan te passen aan het diepgaand samenwerken met, en interafhankelijk zijn van, externe partners.

Waar in het eerste blok werd gekeken naar wat de persoonlijke leiderschapsstijl is en hoe doelen bereikt kunnen worden, wordt in dit blok gekeken naar hoe je leiding geeft aan een team, organisatie, en invloed uitoefent buiten je organisatie. Hoe ontwerp je je eigen leiderschap en de bedrijfscultuur die je wilt.

Buiten businessmodellen is ook de praktische kant van je organisatie belangrijk. In dit blok leren deelnemers om in detail naar de uitvoering te kijken. Zowel naar buiten toe, zoals pitches en proposities, als naar binnen, zoals beslissings- en meetingstructuren, aan de hand van het Governance framework.

In deze sessie worden deelnemers uitgedaagd om hun eigen verhaal te schrijven over het jaar en waar ze staan. Hierin wordt extra aandacht besteed aan het verhaal van hun organisatie, en hoe deze het best verteld kan worden aan partners en potentiële klanten.

De laatste sessie zal zich richten op het uitvoeren en uitvoerbaar maken van de behandelde onderwerpen en verkregen inzichten.

Ready to take the first steps? Let's grow