Het Programma

In ons jaarprogramma focussen we ons in elf blokken op verschillende onderwerpen. Daarnaast organiseren we zes inspiratiediners en twee inspiratiereizen. Een overzicht en korte uitleg over de verschillende onderdelen vind je hieronder.

Lees verder

Inspiratiediners

Door het jaar heen zullen er zes inspiratiediners plaatsvinden. Deze zullen plaatsvinden bij inspirerende plekken met gastsprekers over verschillende onderwerpen. De onderwerpen en locaties zullen aangepast worden aan de actuele omstandigheden en per diner bekend worden gemaakt.

Inspiratiereizen

Tijdens het jaar organiseren we twee inspiratiereizen, naar New York en Turijn. Op deze reizen bieden lokale organisaties en sprekers nieuwe perspectieven, goed eten maakt het helemaal af! De details worden voor de reis gedeeld met de deelnemers.

Programma
punten

Self-managing leadership is een krachtig framework van Oxford Leadership Academy om mensen en cultuur succesvol te koppelen aan doelen en strategie. Een 10-stappen programma waarin deelnemers hun doel, waarden en visie leren kennen die hun leiderschapsstijl typeert.

Een model van een van onze initiatiefnemers, Rachelle. Door dieper in te gaan op de vraag hoe je als bedrijf en als mens de wereld tegemoet treedt, leren deelnemers hoe zij hun dienstverlening het beste vorm kunnen geven in de netwerkwereld. Dit is een van de onderdelen van het IRIS-model.

“Niets duurt voort behalve verandering”. Door aan de hand van het trendcanvas huidige trends en hypes in de samenleving te benoemen en onderzoeken, krijgen deelnemers inzichten over hoe ze hier op kunnen inspelen en deze kunnen toepassen.

Soms is ons eigen denken het grootste obstakel om te groeien en verder te komen. Met deze methode, gebaseerd op een methode die o.a. ook door Oxford Leadership Academy en De Baak wordt gebruikt, worden deelnemers begeleidt en uitgedaagd om hun eigen ‘limiting beliefs’ te identificeren en ermee om te gaan.

Een volgend onderdeel van het IRIS-model - en doorbouwend op ‘Kleur Bekennen' - leren deelnemers in dit onderdeel om door middel van Design Thinking-technieken op nieuwe ideeën te komen. Het doel van deze sessie is het vormgeven van drie business modellen.

Een van de belangrijkste trends, de opkomst van de netwerk- of 3.0-wereld, wordt hier verder uitgediept. Deelnemers leren hun business model aan te passen aan het diepgaand samenwerken met, en het afhankelijk zijn van, externe partners.

Werd eerder gekeken naar wat de persoonlijke leiderschapsstijl is en hoe doelen bereikt kunnen worden, in dit blok wordt gekeken naar hoe je leiding geeft aan een team, een organisatie en hoe je invloed uitoefent buiten je organisatie. Aan de hand van het EGGS-model lossen deelnemers een 24-uurs business challenge op.

Buiten business modellen is ook de praktische kant van je organisatie belangrijk. In dit blok leren deelnemers om in detail naar de uitvoering te kijken. Zowel naar buiten toe, zoals pitches en proposities, als naar binnen, zoals beslissings- en meetingstructuren, aan de hand van het Governance Holocracy-framework.

In deze sessie worden deelnemers uitgedaagd om hun eigen verhaal te schrijven over het jaar en waar ze staan. Hierin wordt extra aandacht besteedt aan het verhaal van hun organisatie, en hoe deze het best verteld kan worden aan partners en potentiele klanten.

Tegen het einde van het programma zal het onderwerp van een sessie bepaald worden door de deelnemers, gebaseerd op de onderwerpen die zij zelf tegenkomen en willen onderzoeken. De laatste sessie zal zich richten op het uitvoeren en uitvoerbaar maken van de behandelde onderwerpen en verkregen inzichten.

Ready to take the first steps? Let's grow